Váš Košík (prázdný)
DALŠÍ KATEGORIE
Novinky
Zpátky do školy

:: 25.8. 2022 ::

» více
Dovolená

:: 7.7. 2022 ::

» více
Akce v červnu

:: 6.6. 2022 ::

» více
Zobrazit všechny novinky


Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravkůNej Apatyka.cz

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho e-shopu.

Informace o ochraně a způsob a rozsah zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost LYNX-PHARMACY s.r.o., se sídlem Pardubice - Bílé Předměstí, Na Drážce 1809, PSČ 53003, IČ: 25946030, DIČ CZ25946030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16711. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou společností LYNX-PHARMACY s.r.o zpracovávány v České republice.


Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám sdělili v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v dále uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, a po dobu určenou legislativními požadavky. Osobní údaje zpracováváme vždy korektně a zákonným a transparentním způsobem, při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.


Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění smlouvy

Z důvodu plnění smlouvy s Vámi zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v tomto maximálním rozsahu: jméno a příjmení, titul, dodací adresu, fakturační adresu (včetně IČ a DIČ), číslo účtu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, datum objednávky a stav zpracování objednávky. Data zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tedy dodání objednaného zboží a vyřízení případných reklamací. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě plnění smlouvy, jsou v naši databázi uloženy (= zpracovávány) maximálně po dobu pěti let nebo v případě delší záruční doby, pak po dobu trvání této záruční doby.


Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje v tomto maximálním rozsahu: Jméno a příjmení, titul, dodací adresu, fakturační adresu (vč. IČ a DIČ), číslo účtu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, datum objednávky a stav zpracování objednávky. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní a předávání vyžádaných informací ze strany státních institucí (např. Státního ústavu pro kontrolu léčiv). Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.
Pro zajištění výše popsaných požadavků mohou být osobní údaje zpracovávány smluvními zpracovateli na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů naleznete níže. Zároveň informujeme, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.


Technické a organizační zabezpečení osobních údajů

Protože si jsme vědomi významu zajištění ochrany spravovaných osobních údajů, přijali jsme řadu interních pravidel vycházejících z požadavků zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a realizované analýzy rizik. Mezi hlavní technické a organizační zásady zabezpečení osobních údajů, které jsme implementovali do systému řízení patří tato: přístup k informacím mají pouze osoby, které dané informace potřebují pro výkon své práce; máme implementována síťová opatření zajišťující omezení přístupů k systémům obsahujícím osobní údaje; se všemi zpracovateli máme nastaveny mechanismy bezpečného (šifrovaného) přenosu osobních údajů (vaše osobní údaje nejsou nikdy a nikde přenášeny bez patřičného šifrování); používáme pouze interně schválený a otestovaný software, který pravidelně aktualizujeme; detailně a pečlivě řídíme přístupová oprávnění k informačním systémům obsahujícím osobní údaje a pravidelně přezkoumáváme správnost jejich nastavení; dokumenty v papírové podobě, obsahující osobní údaje, ukládáme pouze v zabezpečených prostorech. Ručíme za to, že s žádným osobním údajem, který nám kdykoliv sdělíte, nebude z naší strany nikdy obchodováno a že nikdy nebude prodán třetí straně za účelem zisku.


Zpracovatelé osobních údajů

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, kterými jsou:
a) Geis Parcel CZ s.r.o. IČO: 63077051 - přepravní služby, doručování zásilek;
b) Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727 - služby zjišťování spokojenosti zákazníků „Ověřeno zákazníky“ a zprostředkovatel prodejů;
c) Lekis s.r.o., IČO: 25356089 a ADVIN base s.r.o., IČO: 28649249 - poskytovatelé IT služeb pro náš e-shop;
d) Seznam.cz, a.s., IČO 26168685 - poskytovatel e-mailových služeb a zprostředkovatel prodejů; e) dodavatelé zboží nebo servisní centra příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží.


Práva subjektů údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos k jinému subjektu.Také můžete vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Postupy pro uplatnění práv poskytovatelů osobních údajů

V případě Vašeho požadavku na přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů nebo na omezení zpracování osobních údajů, případně při vznesení námitky proti zpracování osobních údajů či požadavku na přenos k jinému subjektu nás kontaktujte e-mailem na adrese lekarna@nej-apatyka.cz.
Pro podání stížnosti dozorovému úřadu kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zajištění maximální ochrany Vašich osobních údajů po celou dobu zpracování naší společností jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů který je Vám k dispzici ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.
Pověřence lze kontaktovat e-mailem na adrese deltapharm@seznam.cz.

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Doplněk stravy

Walmark Spektrum Gummies...

Walmark Spektrum Gummies Imuni.tbl.90+30 Promo2022
443 Kč
 

Doplněk stravy

Walmark Marťánci Multivitamin...

Walmark Marťánci Multivitamin tbl.50+50 Promo2022
348 Kč
 

Produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku